Disclaimer

 
 
versie: 24 februari 2010

Op Directshop worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Contactformulieren & e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Nieuwsbrief
Op Directshop kun je jezelf inschrijven voor de gratis nieuwsbrief. De hierbij opgeslagen e-mailadressen worden alleen voor het automatisch versturen van de wekelijkse nieuwsbrief gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Google
Voor het bijhouden van de statistieken op Directshop wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics.
Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Directshop stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Vragen of verzoeken
Mocht u vragen hebben of een verzoek hebben dan kun je hierover contact met ons opnemen.
Gebruik hiervoor de contactgegevens op deze pagina.
 
 
 


Neem contact op met Directshop


Bel: 024 - 359 259 7